22 maj 2013

Höstens träffar

Under hösten planerar vi att ha fyra träffar. Boka redan nu in följande datum:

27 augusti kl. 15-16.30
25 september kl. 15-16.30 (Ånestad och Kvinneby)
24 oktober kl. 15-16.30 (Ekdunge och Nygård)
26 november kl. 15-16.30 (Tornhagen och Vikingstad)

Det exakta innehållet återkommer vi med men vi vill att ni en gång var visar upp något från er verksamhet för att inspirera oss andra. Vi tänker oss att det bara är 2-7 minuter och att det gärna får innehålla elevexempel. När just du och din kollega ska inspirera ser du ovan inom parentes.

1 kommentar: