24 oktober 2013

Bilder på Google som man får använda

Förra gången visade vi hur man enkelt kan får reda på vilka bilder på Google som man får använda och dela.  Gör så här för att "olovliga" bilder ska sorteras bort:
1. När du tagit fram sidan med bilder på t.ex. tigrar så klickar du på kugghjulet längst upp i höger
    hörn.
2. Klicka på "Avancerad sökning".
3. Skrolla ned till sista rade där det står: "användarrättigheter"
4. Klicka på "Användarrättighe"t och välj vilka bilder du vill ha ex: "får änvändas och delas".

Detta förfarande måste man göra varje gång man väljer en bild men det är så pass enkelt att vi elevernaborde  kunna lära sig det.

6 oktober 2013

Bara visa utvalda appar

Jag undrar om någon har koll på en app (tror jag det är) där man kan visa enbart de appar som elev ska kolla på. Jag har inte det behovet men mellanstadiet känner oro över att inte kunna kontrollera. Sen fundera jag på hemma. Många föräldrar har jobb iPad och skulle kunna anv en sådan app oxå. Hoppas ngn kan mer om detta.