3 november 2013

Motoriktips till ASL

Ett viktigt inslag i vårt ASL-arbete är finmotorikövningar eller fingerträning som vi kallar det. Här kommer några tips på vad vi gör i min klass:
     traditionellt pyssel till varje bokstav oftast måla, klippa och klistra
     Mandalas
     Rangoli
     Pärlor av olika slag
     Snörlekar
     Bygga med centimokuber, te x djur, robotar m m. Ta kort och samla i en bok. 
     Plocka med pincett t ex bönor i äggkartong med huvudräkningsuppgifter
     Bygga mönster
     Bygga med muggar, högt, brett, stadigt etc
     Bygga med lego
     Bygga med kapplastavar
     
                      Susanna :) 

1 kommentar: