6 april 2014

Book creator

En bok försvann för mig. Vi skriver kapitelböcker. Var nästan klara och en flickas bok är helt plötsligt borta... Någon som har ngt knep för detta? Hur lagrar ni för övrigt i era paddor. Ngt smart sätt så de inte blir fulla? Yvonne S