27 augusti 2013

Varför blogga?

En sak som är peppar barn och ungdomar med bloggar är just att man skriver ”på riktigt”. Det finns verkliga mottagare som även kan ge respons. Den verkliga mottagaren kan vara föräldrar, syskon och kompisar men också kanske författaren vars bok man läser i just det där bloggprojektet.

När man bloggar passar det även utmärkt att prata om källkritik och upphovsrätt (Lgr 11 s. 223ff). Samtidigt blir det naturligt att arbeta med texter som kombinerar ord och bild (Lgr 11 s. 224). Får man använda vilka bilder som helst? Hur gör jag för att korrekt använda en bild? Hur gör jag för att skydda mina egna bilder? Det är mycket viktigt att lära eleverna just detta för det är sådana delar de inte lär sig själva.

Även normer och värden (Lgr 11 s. 12) kommer naturligt in i bloggandet. Vad får man skriva? Vad får man inte skriva?

Kom ihåg att bloggar inspirerar till kommunikation, diskussion och reflektion. Detta ska skolan ansvara för att alla elever har kunskaper om. Skolan ansvarar även för att alla elever kan använda modern teknik för kunskapssökande, skapande och lärande (Lgr 11 s.14).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar